Project Description

Podporujeme demokratické strany. Organizace informačních a osvětových činností na základě analýz, jak které strany podporují či ohrožují naši demokracii.